Blue Flower

Ne zřídka se různé kožní útvary nacházejí na místech, kde dochází k permanentnímu – častému fyzickému dráždení – oblečení, pracovní a sportovní aktivity. „Kam nechodí sluníčko – tam chodí lékař“ je sice pravda, opálená pleť je atraktivní, ale ozónová díra v atmosféře se stala časovanou bombou a tak se vystavujeme riziku, že i nezhoubný útvar se může změnit ve zhoubný.

Cysty

Cysta jsou uzavřené váčky v kůži, obvykle naplněné tekutinou, hnisem nebo polotuhým obsahem. Jejich výskyt je možný prakticky kdekoliv na těle. Na vině bývá infekce, reakce na cizí tělísko nebo ucpání mazových žlázek. Charakteristické jsou tím, že rostou pomalu. Na pohmat vypadají jako malý tuhý hrášek a obvykle nejsou bolestivé. Mohou se však zanítit, potom jsou zarudlá a bolestivá. Tlakem obsahu mohou prasknout.

Lipomy

Lipomy jsou nezhoubné pomalu rostoucí nádory, které vyrůstají z podkožní tukové tkáně. Příčina není příliš známá, zvažuje se vliv genetiky, kdy je výskyt lipomu častý u více členů rodiny. Vyskytovat se mohou na ramenou, trupu, krku a kdekoliv jinde na těle. Vypadají jako nepoddajné, většinou nebolestivé, útvary kryté kůží. Bolest se objevuje v případě jejich lokalizace poblíž nervu, který může utlačovat, typicky na končetinách. Lipomy obvykle dorůstají maximálně velikosti několika centimetrů a mohou se objevovat ve skupinách uzlů.

Angiomy

Angiomy vznikají nahromaděním drobných cév v jedné nebo více vrstvách na sobě. Pokud se jedná o cévy krevní, nazývají se hemangiomy, pokud o cévy mízní, potom mluvíme o lymfangiomech. Ty většinou prorůstají kůži i podkoží, jeví se jako měkké třešňově červené hrbolky. Velikostně bývají angiomy různorodé od rozměrů špendlíkové hlavičky až po půl centimetru v průměru. Nejčastěji se nacházejí na trupu, ale lokalizovány mohou být prakticky kdekoliv na těle. Vyskytuj se u lidí nad 40 let. Příčiny jejich vzniku nejsou známy.

Dermatofibromy

Dermatofibromy jsou nezhoubné nádory tvořené vazivem. Projevují se jako červené, nachově až hnědě zbarvené kožní výrůstky. Často mívají stopku. Nejčastěji je najdeme na pažích a nohou, výjimkou není ani obličej. I když jsou dermatofibromy obvykle bezbolestné, mohou občas bolet, pálit a svědit. Velikost kolísá od rozměru špendlíkové hlavičky až po velikost hrášku. V extrémních případech ještě větší. Proč dermatofibrom vznikají, není známo.

Neurofibromy

Pod pojmem neurofibromy míníme měkké nezhoubné útvary, které se objevují na kůži nebo v podkoží. Výjimečně mohou být také uvnitř těla. Vyrůstají z nervové tkáně, rostou pomalu a nebolí. Při náhodném doteku může být cítit elektrická rána. Mohou je také doprovázet neurologické obtíže, zvláště pokud se útvary nachází v místech motorických a smyslových nervů.

Intradermální pigmentové névy

Pigmentové névy vznikají lokálním nahromaděním melanocytů, tedy pigmentových buněk. Shromážděné melanocyty se shlukují do tzv. hnízd. Pokud je nahromadění vrozené, mluvíme o mateřském znaménku. Mnohem častěji, než vrozené névy, se objevují névy získané. Ty vznikají prakticky už od raného dětství přibližně do dvacátého roku věku. Vrozené névy mohou dosahovat velkých rozměrů. Získané obvykle dorůstají maximálně do dvou centimetrů. U těchto útvarů bývá nutné vyšetření dermatoskopem, které určí, zda je třeba také provést mikroskopické vyšetření tkáně po odstranění útvaru.

Keratoakantomy

Keratoakantom jsou nezhoubné kožní nádory, které vznikají jako abnormální růsty buněk ve vlasovém váčku. Obvykle se objevují po drobném poškození kůže v oblasti poškozené slunečním zářením. Jedná se o silný, ve svém středu zrohovatělý výstupek, vypadá jako červená boule kopulovitého tvaru, uprostřed s viditelnou jamkou. V ojedinělých případech dosahuje velikosti 8 – 15 cm. Typickým obdobím výskytu je věk nad 60 let.